Regulamin VI Biegu Wiosennego

i Marszu Nordic Walking  – Manowo 2019

1.  Organizator:

  • Wójt Gminy Manowo

2.  Współorganizatorzy:

  • Rada Sołecka Manowo
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Cel imprezy:

  • promocja Gminy Manowo
  • promocja tras ,,Nordic Walking Park Pomorza Środkowego’’
  • promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

4. Termin i miejsce:

- 18 maja 2019 roku, start i meta przy Stadionie Gminnym w Manowie.

- biegi dzieci rozpoczynają się o godzinie 10.30,

- bieg główny na 5 km– start o 12.00

- marsz nordic walking na 3 km- start o 12.00

- szczegółowe trasy biegu i marszu dostępne będą na stronie internetowej

5. Uczestnictwo:

  • w biegu mogą startować wszyscy chętni, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i rozwijać sprawność fizyczną
  • elektroniczna rejestracja na stronie www.czas-start24.pl do dnia 15.05.2019 roku do godz. 23:59:59. W dniu zawodów od godz. 10.00 w miejscu zawodów.

6. Kategorie wiekowe i dystanse:

  -kategoria I – dziewczęta i chłopcy- rocznik 2014 i młodsi – 50 m

- kategoria II – dziewczęta – rocznik 2012 – 2013 -100 m

- kategoria III – chłopcy – rocznik 2012-2013 -100 m.

- kategoria IV – dziewczęta – rocznik 2011 – 2009 – 200 m

- kategoria V – chłopcy - rocznik 2011 – 2009 – 200 m

- kategoria VI – dziewczęta – rocznik 2008 – 2006 – 500 m

- kategoria VII – chłopcy - rocznik 2008 – 2006 – 500 m

- kategoria VIII – dziewczęta – rocznik 2005 - 2003 – 1000 m

- kategoria IX – chłopcy – rocznik 2005-2003 – 1000 m

- kategoria X kobiety – 5 km

- kategoria XI mężczyźni – 5 km

- kategoria XIIkobiety - marsz nordic walking- ok.3 km

- kategoria XIII mężczyźni - marsz nordic walking- ok.3 km

7. Nagrody:

- trzy pierwsze osoby w każdej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe

- 200 pierwszych uczestników biegu głównego i marszu (łącznie), otrzyma pamiątkowy, odlewany medal. W przypadku większej liczby uczestników, kolejne osoby kończące bieg otrzymają medal drogą korespondencyjną w terminie 21 dni (po uprzednim pozostawieniu danych adresowych w biurze

- wszyscy zawodnicy kategorii I-IX otrzymają pamiątkowe medale.

4. Postanowienia końcowe :

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

- organizator zapewnia pomoc medyczną podczas biegu

- podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać przymocowane do koszulek na klatce piersiowej numery startowe

- każdy zawodnik otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia dootrzymania posiłku i napoju

- osoby do lat 18 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- organizator nie ubezpiecza uczestników biegu

- przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

- akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego osobąa także wyniki mogły być wykorzystane przez media oraz w celach marketingowych organizatora i sponsorów biegu

- wszelkie informacje dotyczące zawodów będą umieszczane na stronie internetowej

Serdecznie zapraszamy do biegania

Za komitet organizacyjny

Monika Jarosik: tel. 94 318 31 52, email: oswiata@manowo.pl

Dorota Zwiefka: tel. 94 318 31 49, email: promocja@manowo.pl

Krystyna Lewnadowska: tel. 94 318 31 41, email: kultura@manowo.pl