Regulamin - Bieg Australijski

Termin: Piątek - 12 lipca  2019 godz. 17:00                                     

1.ORGANIZATORZY:

 • Klub Biegacza „GOCH” Bytów
 • Gmina Bytów
 • Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” w Bytowie Sp.z.o.o

 2. CELM BIEGU JEST:

 • Upowszechnienie masowego biegania
 • Upamiętnienie otwarcia  nowego stadionu  lekkoatletycznego w Bytowie
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Promocja Bytowa jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.
 • Zachęcenie do uprawiania sport

 3. TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 w Bytowie   
 • Start Biegu nastąpi o godzinie 17:00. ul. Brzozowa  przy (Bramie nowego stadionu).
 • Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się najpóźniej o godz. 16:50.
 • Meta bieżnia nowego stadionu w Bytowie ul. Brzozowa      

   4. TRASA BIEGU i DYSTANS:

 •  Bieg odbędzie się   na bieżni lekkoatletycznej nowego stadionu (400m.
 • Minimalny dystans biegu to 400m , maksymalny 10 km (25 okrążeń )
 • Począwszy od pierwszego okrążenia z Biegu będą eliminowani najwolniejszy uczestnicy po 2 uczestników biegaczy na każdym okrążeniu
 • Podczas całego Biegu  OBĄWIĄZUJĘ bezwzględny zakaz dublowania – tzn. wyprzedzania najwolniejszego uczestnika przez czołówkę Biegu
 • Każde naruszenie tej zasady będzie skutkowało dyskwalifikacją z Biegu

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Organizatorzy  ustalają  limit Uczestników 50 zawodników
 • Prawo startu mają osoby pełnoletnie, które najpóźniej do dnia 12 lipca  2019 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 

 -Zgłoszenia przyjmowane  będą  poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:

                           www.biegibytow.pl  

 do wyczerpania limitu

- Udział w Biegu jest bez płatny                                                                                                   

7. WERYFIKACJA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

-Biuro zawodów: Stadion w Bytowie, ul. Mickiewicza 13, piątek 12.07.2019 r.

          od godz. 16:00 do 16:45

8. KLASYFIKACJA i NAGRODY :

 • W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna indywidualna kobiet i mężczyzn
 • Najlepsza kobieta i  najlepszy mężczyzna otrzyma puchar Burmistrza Bytowa
 • Puchar otrzyma najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik

 9. ŚWIADCZENIA:  

 W ramach udziału w imprezie każdy uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę w której jest zobowiązany pobiec. 

 10. POSTANOWIENIA KONCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 •  Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga  Organizator

                                                                                 Regulamin zatwierdzili Organizatorzy:

Maratony Polskie