Regulamin - 9 Pielgrzymki Maratońskiej

CEL:

 • Pamięć o Największym Pielgrzymie Świata JANIE PAWLE II.
 • Pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
 • Ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy.
 • Wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi.

 INTENCJE

 • Dziękczynienie za dar kanonizacji JANA PAWŁA II.
 • Modlitwa w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

 ORGANIZATORZY: 

 • Klub Biegacza „GOCH” Bytów.
 • Parafia św. Filipa Neri w Bytowie.
 • Stowarzyszenie „NAZARET” w Bytowie.

PARTNERZY:

 • Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie.
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie.
 • Urząd Miasta i Gminy Bytów. 
 • Parafie Rzymsko-Katolickie : w Parchowie, Sulęczynie, Gowidlinie, Sierakowicach
 • Urząd Gminy w Parchowie, Sulęczynie, Sierakowicach.
 • Komenda Powiatowa Policji w Bytowie i Kartuzach .

 TRASA:

 • Pielgrzymka odbędzie się z Bytowa do Sianowa . -przez Parchowo, Sulęczyno, Gowidlino, Sierakowice. -odległości w KM Bytów - 14,2 km – Parchowo – 9 km- Sulęczyno – 13,7 km – Gowidlino – 7km – Sierakowice – 18,3km – Sianowo Sanktuarium Królowej Kaszub – razem długość trasy 62,2 km.

 TERMIN:

 • Pielgrzymka odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019r.

 UCZESTNICTWO:

 • W pielgrzymce mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
 • W wyznaczonym terminie dokonają zgłoszenia i uiszczą wpisowe.
 • Zaakceptują niniejszy regulamin. 
 • Będą stosować się do poleceń policji i kierownictwa pielgrzymki. 
 • Będą fizycznie i duchowo przygotowani do udziału w pielgrzymce.

ZGŁOSZENIA: 

 • Zgłaszać można się do dnia 31 marca 2019 r
 • Zgłoszenia do startu  przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej
 • www.biegibytow.pl
 • www.herkules.org.pl

WPISOWE:  

 • Wpisowe , które wynosi 120,00 zł Opłata startowa elektroniczna przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A Klub Biegacza „GOCH” Bytów

64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 z dopiskiem „Pielgrzymka Maratońska” oraz nazwisko wpłacającego. 

 • W ramach wpisowego uczestnik otrzymuję: napoje, wyżywienie, pamiątkową koszulkę, pamiątkę okolicznościową oraz powrót do Bytowa.

NOCLEGI:

 • Noclegi z 13/14 lub z 14/15 kwietnia 2019r. we własnym zakresie. - Organizator może pomóc w załatwieniu noclegu.

KIEROWNICTWO PIELGRZYMKI:

 • Kierownik pielgrzymki - mgr Andrzej Doleciński kom. 695 115 425
 •  Przewodnik duchowy  - ks. Proboszcz Krzysztof Szary COr Parafia św. Filipa Neri    w Bytowie.

ZABEZPIECZENIE TRASY:

 • Przewodnik duchowy BMW sam. Osobowy.
 • Kierownik-organizator + opieka med. – VW Bus osobowo-towarowy.
 • Pilot pielgrzymki SEAT sam. towarowo - osobowy. 
 • Wozy techniczne busy VW towarowo – osobowe.
 • Wszystkie pojazdy oznakowane i wyposażone w sygnalizację świetlną „żółtą”

HAMORNOGRAM PIELGRZYMKI MARATOŃSKIEJ:  

 • 14 kwietnia 2019 godzina 7:00 – Msza św. w kościele św. Filipa Neri w Bytowie.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 8:15 – Start do Parchowa.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 9:55 – Przybycie do Parchowa.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 10:20 –Modlitwa w kościele pw. Św. Mikołaja w Parchowie.
 • 15 kwietnia 2019 godzina 10:30 – Start do Sulęczyna.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 11:25 – Przybycie do Sulęczyna.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 11:30 – Modlitwa w kościele pw. Św. Trójcy w Sulęczynie.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 12:00 – Start do Gowidlina.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 13:30 – Przybycie do Gowidlina.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 13:35 – Modlitwa w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 14:00 - Start do Sierakowic.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 15:00 – Przybycie do Sierakowic.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 15:05 – Modlitwa przy Ołtarzu Papieskim w Sierakowicach.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 15:30 – Start do Sianowa.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 17:20 – Przybycie do Sianowa.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 18:00 – Msza św. w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 19:15 – Wspólny posiłek w Domu Pielgrzyma w Sianowie.
 • 14 kwietnia 2019 godzina 20:00 - Powrót do Bytowa.

SPRAWY TECHNICZNE:

 • Bieg maratoński jest pielgrzymką do Matki Boskiej Sianowskiej – Królowej Kaszub
 • Uczestnicy, decydując się na udział w biegu kierują się motywami religijnymi i dbają

aby religijny charakter miał bieg przez cały czas jego trwania.

 • Regulamin biegu obowiązuje w czasie trwania całego biegu.
 • Każdy z uczestników podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem              i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Za atmosferę w czasie biegu odpowiedzialny jest każdy z nas – to ty go tworzysz.
 • Tempo biegu będzie tak dostosowane, aby wszyscy uczestnicy biegli zwartą grupą mogli kontynuować bieg do Sianowa – względy bezpieczeństwa drogowego.
 • Przewidywalne tempo biegu to 8- 10 km/h.
 • Postoje 30 minutowe, będą na ok.14,23,37,44,62 km.
 • Bieg odbędzie się przy otwartym ruch drogowym.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.
 •  

Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub, Patronki Zakochanych i Matki Pięknej Miłości czeka  na Ciebie !!!

                                                                                                                                              ORGANIZATORZY          

Maratony Polskie