21.09.2019 - Festyn Biegowy BIEGAJ  z GOCHEM - Maraton na bieżni

ORGANIZATOR GŁÓWNY :

 1. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” Sp.z.o.o.
 2. Klub Biegacza „GOCH” Bytów

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Urząd Miasta w Bytowie Starostwo Powiatowe w Bytowie
 2. Bytów Browar Kaszubski

CEL:

 1. Zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 2. Spotkanie z koleżankami i kolegami
 3. Porządny trening oraz wyrobienie sobie dobrej psychiki przy pokonywaniu okrążeń
 4. Zaliczenie dystansu i poprawienie statystyk startów
 5. Promocja miasta i powiatu
 6. Uczczenie otwarcia boiska lekkoatletycznego w Bytowie
 7. Uczczenie Jubileusz 10-lecia Klubu Biegacza „GOCH” Bytów
 8. Uczczenie 40 lat biegania Stanisława Majkowskiego
 9. Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorej Karolinki Orlikowskiej

TERMIN I MIEJSCE:

21 wrzesień /sobota/ godz. 12, start i meta oraz dekoracja Bytów ul. Brzozowa– Boisko lekkoatletyczne

TRASA BIEGU:

 1. Bieg odbędzie się na bieżni tartanowej. Tradycyjnie do pokonania 105 okrążeń – kółek.
 2. Bieg w formule towarzyskiej i koleżeńskiej.
 3. Trasa nie jest oznaczona jak będzie trzeba to oznaczymy ale myślimy, że jest bardzo prosta i nie sprawi większego kłopotu.
 4. Przewidzianych jest 104 punkty żywnościowe "będą usytuowane co 400 metrów
 5. Limit czasu – 6 godzin - ale i tak każdy ukończy w końcu to formuła towarzyska i koleżeńska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W maratonie mogą wystartować osoby, które mają ukończone 18 lat

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do startu w biegu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej
 2. Zgłoszenia będą przyjmowanie od 9 marca 2019 do wyczerpania limitu
 3. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej

Uwaga Został ustalony limit zawodników na 40

OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa wynosi 120,00 zł

Opłata startowa przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora :

na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki

S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 podając imię i nazwisko

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach

WERYFIKACJA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Biuro zawodów: Stadion w Bytowie, ul. Brzozowa , sobota 21.09.2010 r. od godz. 8 do 11:30

KLASYFIKACJA:

KLASYFIKACJA GENERALNA - kobiet i mężczyzn miejsca 1-3

Prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja: Najszybszej Bytowianki oraz Najszybszego Bytowianina Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zameldowanie w mieście lub Gminie Bytów,

ŚWIADCZENIA:

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

pakiet startowy

 • numer startowy z agrafkami
 • napoje na trasie i mecie biegu
 • bon na posiłek po ukończeniu biegu
 • okolicznościowy kubek
 • po zakończeniu biegu pamiątkową imienną statuetkę
 • możliwość korzystania z pełnego węzła sanitarnego

NAGRODY :

W każdej kategorii kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce - puchar
 • II miejsce – puchar
 • III miejsce – puchar

Puchary dla Najszybszej Bytowianki oraz Najszybszego Bytowianina

NOCLEGI:

Noclegi w hotelu Dom Sportowca ul. Mickiewicza 13, tel. 59-822-26 -10 lub 725 128 755 czynny całą dobę.

UWAGI ORGANIZATORÓW

 1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
 2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 4. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Zawodnicy startują według zasad fair play.
 6. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.
 10. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 12. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych cyklu.

Podczas Maratonu na Bieżni odbędzie się zbiórka plastykowych nakrętek dla chorej Karolinki Orlikowskiej. Nakrętki będzie można wrzucać do pojemników na starcie i w biurze zawodów !

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i niezapomnianych wrażeń.

Maratony Polskie