Regulamin - Mount Everest - dzieci

MŁODY ZDOBYWCA

I BIEG NA MOUNT EVEREST

ORGANIZATOR

 • Klub Biegacza ,,GOCH "Bytów ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów www.klubbiegaczagoch.pl ,e-mail:maratonczyk@wp.pl , Tel. 511 401 340

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta i Gminy Bytów .
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie.
 • Nadleśnictwo Bytów .
 • NIMFA” Spółka Sportowo – Rekreacyjna.
 • Sołectwo Rzepnica.

CEL IMPREZY

 • Promocja gminy i regionu oraz wkład w propagowanie masowych imprez biegowych wśród dzieci.
 • Popularyzacja biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

TERMIN I MIEJSCE

 • 28 kwietnia 2019r. (niedziela) Bytów – Rzepnica godz.11:00
 • Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 10:00 – 12:30

TRASA BIEGU WEDŁUG KATEGORI WIEKOWYCH

 • KAT. „0” Rocznik 2015 i młodsi 50 M
 • KAT. I Rocznik 2014/2013 100 M
 • KAT. II Rocznik 2012/2011 200 M
 • KAT. III Rocznik 2010/2009 400 M
 • KAT. IV Rocznik 2008/2007 800 M
 • KAT. V Rocznik 2006/2005 800 M
 • KAT. VI Rocznik 2004/2003 800 M

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do startu w biegu i rajdzie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej :

lub drogą e-mail pod adresem: yacha7777@wp.pl, telefonicznie sms pod nr tel: 503 121 994 (imię i nazwisko data urodzenia)

Zgłoszenia są przyjmowanie od 9-go marca 2019 tylko do dnia 14 kwietnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Start w zawodach jest bezpłatny.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie medal.
 • Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nie będzie prowadzona klasyfikacja , każde dziecko które ukończy bieg jest zwycięzcą.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka
 • Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas rozgrywania biegu.

Harmonogram biegów dziecięcych:

 • 11:00 - 50 M - Rocznik 2015 i młodsi
 • 11:10 - 100 M - Rocznik 2014/2013
 • 11:20 - 200 M - Rocznik 2012/2011
 • 11:30 - 400 M - Rocznik 2010/2009
 • 11:45 - 800 M - Rocznik 2008/2007
 • 12 :00 - 800 M - Rocznik 2006/2005
 • 12:15 - 800 M - Rocznik 2004/2003
Maratony Polskie