Regulamin - Festyn Biegowy BIEGAJ z GOCHEM - DYCHA NIE DYCHA

ORGANIZATOR

 1. Klub Biegacza „Goch” Bytów.
 2. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” Sp.z.o.o.
 3. Urząd Miasta w Bytowie.
 4. Starostwo Powiatowe w Bytowie.

CEL

 1. Popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności.
 4. Integracja środowiska biegowego.
 5. Rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych.
 6. Uczczenie otwarcia boiska lekkoatletycznego w Bytowie.
 7. Uczczenie Jubileusz 10-lecia Klubu Biegacza „GOCH” Bytów.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 21 września 2019 r. godz. 10:10 w Bytowie woj. Pomorski w ramach Festynu Biegowego BIEGAJ Z GOCHEM.
 2. Bytów – stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa.
 3. Szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora www.klubbiegaczagoch.pl
 4. Długość trasy biegu to 10 kilometrów i 10 metrów .
 5. Odbiór pakietów startowych w dniu Imprezy w biurze zawodów- Bytów stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa - będzie możliwy w godz. 8:00- 10:00.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 21.09.2019,
 2. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego w obecności pracownika biura.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych.
 4. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą przyjmowanie od 9 marca 2019 roku do 13 września 2019 roku.

Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej.

 • 40 zł w terminie do 30.04.2019
 • 50 zł w terminie do 30.06.2019
 • 60 zł w terminie do 13.09.2019

Opłata startowa przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora : na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, zawodnika oraz obowiązkowo dopisek “ Dycha nie dycha”)

Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne : Stadion w Bytowie, ul. Brzozowa , sobota 21.09.2010 r. od godz. 8:00 do 10:00

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierający: numer startowy oraz okolicznościową koszulkę.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE: (nie dotyczy zwycięzców klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn)

Mężczyźni:

 • M1: 18-29 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M2: 30-39 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M3: 40-49 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M4: 50-59 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M5:powyżej60 lat -1,2,3 miejsca statuetka

Kobiety:

 • K1: 18-29 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K2: 30-39 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K3: 40-49 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K4: 50-59 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K5: powyżej 60 lat-1,2,3 miejsca statuetka

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN - 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY

KATEGORIA OPEN KOBIET - 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY

POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 3. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 4. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator
 5. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 7. Organizator zapewnia depozytu/ szatni/natrysków .
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 9. Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych imprezy (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.)
 11. Spiker zawodów – Marcin Pacyno
 12. Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę zewnętrzną z Koszalina HERKULES
 13. W biurze zawodów będzie ustawiony pojemnik na nakrętki, do którego będą zbierane na leczenie i rehabilitację chorej Karolinki Orlikowskiej

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz niezapomnianych wrażeń !

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy

Maratony Polskie