Regulamin - Festyn Biegowy BIEGAJ z GOCHEM - BIEG 2009

Organizatorzy

 1. Klub Biegacza „Goch” Bytów
 2. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny  „NIMFA” Sp.z.o.o.
 3. Urząd Miasta w Bytowie.
 4. Starostwo Powiatowe w Bytowie.

Cele imprezy

 1. Uczczenie  otwarcia  boiska lekkoatletycznego w Bytowie.
 2. Uczczenie Jubileusz 10-lecia Klubu Biegacza „GOCH” Bytów.
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania  jako najprostszych form aktywności ruchowej .
 4. Propagowanie idei zdrowego trybu życia.
 1. Termin i miejsce
 1. 21 .09.2019 roku start godz. 9:50,  w Bytowie - stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa
 2. Szczegółowa trasa  będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora  www.klubbiegaczagoch.pl
 3. Długość trasy biegu to 2009 metrów symbolizująca rok powstania Klubu Biegacza „Goch” Bytów.
 4. Odbiór pakietów startowych w dniu Imprezy w biurze zawodów- Bytów stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa - będzie możliwy w godz. 8:00- 9:40

Zasady uczestnictwa

 1. Udział w biegu jest  otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na wieki zaawansowanie biegowe ,pobiec może każdy. Biegniemy razem, spokojnym tempem, tzw. konwersacyjnym.

Zgłoszenia

        1. Zgłoszenia będą przyjmowanie od 9 marca 2019 roku do 13 września 2019 roku.

             2. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej.

 • www.biegibytow.pl
 • www.herkules.org.pl

Opłata startowa wynosi:

                               •   30 zł do dnia 13 września 2019 roku.

 1. Opłata startowa przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora : na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki

                                            S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267         

       4.  Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, zawodników oraz obowiązkowo dopisek “ Bieg 2009”)  

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne : Stadion  w Bytowie, ul. Brzozowa , sobota 21.09.2010 r. od godz. 8:00 do 9:40

        6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierający: numer startowy oraz okolicznościową koszulkę.

Klasyfikacja

 1. W biegu 2009 nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania , ma być formą zabawy.
 2. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy

 Postanowienia końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej .
 3. Organizator ma prawo dokonania zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 4. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu  rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe .
 7. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora

Wszystkim startującym życzymy niezapomnianych wrażeń

                                                                     Regulamin zatwierdzili Organizatorzy

Maratony Polskie