Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W I OGÓLNOKRAJOWYM ZLOCIE MIŁOŚNIKÓW BRONI CZARNOPROCHOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 2017

 

I. Cel imprezy – popularyzacja strzelectwa historycznego, westernowego oraz upowszechnianie kultury posługiwania się bronią.

 

II. Organizator – ACP-SPORT, Strzelcy zrzeszeni w forum www.blackpowder.pl

 

III. Termin i miejsce: 29-30 kwietnia 2017 rok, Siemianowice Śląskie Bańgów Strzelnica „Alfa” ul. Zwycięstwa 2 http://www.strzelnica.eu/

 

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikiem zlotu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zlocie w towarzystwie, pod opieką i odpowiedzialnością opiekunów prawnych.


2. Uczestnikiem turniejów strzeleckich mogą być tylko osoby pełnoletnie.


3. Uczestnicy korzystają z broni własnej. Organizator zapewnia pewną ilość broni ale nie gwarantuje jej dla wszystkich uczestników.


4. Zasady zachowania się na strzelnicy określa regulamin strzelnicy „ALFA”


5. Wpisowe dla uczestników zlotu wynosi:

    A. Uczestnik - 20 zł

    B. Dziecko do 12 roku życia – bezpłatnie

W ramach wpisowego uczestnik zlotu ma prawo do korzystania z całej infrastruktury zlotu, parkingu, darmowego posiłku oraz napoju.


6. Opłata za udział w każdej konkurencji wynosi: 20 złotych.


7. Ze względów bezpieczeństwa konkurencje można rozgrywać tylko i wyłącznie z kul i pocisków dostarczonych nieodpłatnie przez organizatora, a wykonanych z ołowiu nieutwardzonego!


8. Nagrody indywidualne dla uczestników zlotu oraz zawodników:

A. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii

B. Nagroda specjalna dla najlepszego strzelca w turnieju.

C. Nagroda specjalna dla najlepiej ubranego historycznie uczestnika zlotu

D. Nagrody rzeczowe w loterii strzeleckiej

E. Nagrody rzeczowe w tomboli


9. Zapisy na udział w zlocie oraz zgłoszenia do konkurencji strzeleckich można dokonywać elektronicznie lub w ramach wolnych miejsc, osobiście podczas trwania imprezy. Strona do zapisów znajduje się pod adresem: https://b4sportonline.pl/Zawody_Strzeleckie

Rejestracja zawodników i uczestników zlotu rozpocznie się od godziny 8.30 w biurze zlotu.


10. Wpłaty na poczet uczestnictwa w zlocie oraz udziału w konkurencjach strzeleckich nie będą zwracane w razie nieobecności. Osoba, która wniosła opłaty może swobodnie przekazać swoje miejsce osobie wskazanej przez siebie.


11. Ilość miejsc startowych jest ograniczona do 100 na każdą z konkurencji. O zapisach zakwalifikowaniu do zawodów decyduje kolejność wpłat. Na listach startowych może pojawić się większa ilość zawodników z listy organizatora.


12. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku w ramach zdjęć i filmów realizowanych podczas imprezy


13. Wszelkie protesty w ramach konkurencji można przekazywać do 10 minut po jej rozegraniu. Rozstrzygniecie organizatora jest niepodważalne i ostateczne.

 

14. Konkurencje i ich opis:

A. Gwiazda Szeryfa – konkurencja strzelecka czasowa polegająca na podbiegu do stolika z rewolwerem i oddanie pięciu strzałów do celu, na którym znajduje się pięć płyt. Stracenie jednej powoduje, że cel zaczyna się obracać co utrudnia konkurencję. Czas mierzony jest od sygnału dźwiękowego do odłożenia broni na stoliku -  https://www.youtube.com/watch?v=iSI8WCNIL9A

B. Mistrz szybkości – konkurencja strzelecka czasowa, polegająca na oddaniu pojedynczego strzału  z dowolnej broni krótkiej do makiety cowboya. Broń załadowana jest wyłącznie przybitką -  https://www.youtube.com/watch?v=YYyKUQIO7_k

C. Pięciu złoczyńców – konkurencja strzelecka czasowa, polegająca na podbiegu do stolika z rewolwerem i oddaniu pięciu strzałów do sylwetek rewolwerowców – wygrywa najszybszy strzelec.

D. Szybcy lub martwi – konkurencja strzelecka czasowa polegająca na na podbiegu do stolika z rewolwerem i oddaniu pięciu strzałów do tarczy w ciągu 10 sekund. Strzelanie odbywa się grupowo, a sędzia prowadzący odmierza czas. 

E. Pojedynek – konkurencja strzelecka polegająca na rozegraniu serii pojedynków, przy pomocy drzewka pojedynkowego /kaktusa/ w systemie pucharowym, aż do wyłonienia mistrza - https://www.youtube.com/watch?v=SSjB3JlBKxM

Black Powder
Saguro Arms
ACP - Sport