Władze

Prezes - Jacek Wielgus

email: jacek.wielgus@pze.org.pl

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, administrator najstarszego i największego w Polsce portalu eksploracyjnego www. poszukiwanieskarbow.com Członek zarządu fundacji Dajna im. Profesora Jerzego Okulicza Kozaryna, dyrektor techniczny Fundacji Bieg Rzeźnika, współorganizator kilkunastu, cyklicznych biegów górskich i miejskich (m.in. Bieg Rzeźnika, Ultra Maraton Bieszczadzki, Zimowy Maraton Bieszczadzki, Półmaraton Gliwicki). Specjalista w zakresie technik eksploracyjnych. Konsultant, organizator i uczestnik licznych inicjatyw związanych z edukacją środowisk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, współautor i realizator kilkunastu projektów badawczych Instytutu Archeologii UW oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Żeglarz i podróżnik.
 

Członek zarządu – Robert Michalski

email: robert.michalski@pze.org.pl

Wieloletni członek i obecny prezes Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Grupa Łódź ". Pasjonat historii i miłośnik miasta Łodzi. Od wielu lat zdeklarowany poszukiwacz - detektorysta i zwolennik zmian w prawie dotyczących poszukiwań. Miłośnik archtektury militarnej. Uczestnik wielu zlotów i zjazdów poświęconych detektorystyce.

Członek zarządu, skarbnik – Piotr Brzozowski

email: piotr.brzozowski@pze.org.pl

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Członek Ostrołęckiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego. Od kilku lat zapalony eksplorator. Od samego początku prowadzący poszukiwania zabytków w sposób legalny i mocno promujący ten typ poszukiwań zabytków wśród innych detektorystów. Organizator i uczestnik zjazdów historyczno-edukacyjnych.

Członek zarządu – Dariusz Hasiak

email: dariusz.hasiak@pze.org.pl

Uczestnik Misji Pokojowych na Bliskim Wschodzie. Zapalony miłośnik Historii. Od kilku lat zapalony detektorysta. Prezes Fundacji Wieży Ziębickiej. Współorganizator obozów poszukiwawczych. Wraz z żoną zajmuje się rekonstrukcją odzieży historycznej. Na co dzień promuje legalny detektoryzm.

Członek zarządu – Radosław Skowroński

email: radoslaw.skowronski@pze.org.pl

Od kilkunastu lat zapalony detektorysta. Jako członek Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze współorganizator obozów badawczych i badań terenowych, współpracujący z Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy i Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Pasjonat historii i szeroko pojętego regionalizmu. Zwolennik detektoryzmu rekreacyjnego.