Regulamin Streetball KIDS

 

Organizatorzy: Miasto Częstochowa,

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.
 

Miejsce: Częstochowa, Promenada Czesława Niemena obok boiska wielofunkcyjnego.

Termin: 28.05.2017 r. (niedziela)

godz. 10.00 – Stawienie się drużyn oraz zapisy do turnieju,

godz. 10.30 – krótka prelekcja na temat zasad gry w koszykówkę,
godz. 10.45 – rozgrzewka i rozpoczęcie turnieju,

godzina zakończenia uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
 

PRZEPISY GRY:

- Mecze mają charakter turniejowo-zabawowy, bez żadnej klasyfikacji.
- Sędzia może wprowadzić inne przepisy gry w zależności od poziomu umiejętności uczestników gry w koszykówkę.
- boisko o wymiarach 20m x 10m lub o zbliżonej wielkości,
- kosze umieszczone na wysokości 2,60m
- piłki nr 5,
- czas gry: 2 x 6m lub do zdobycia przez jedną z drużyn 8 pkt,

- przysługuje 1 przerwa na żądanie w meczu,
- d
rużyna liczy 3 zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy,
- każdy zawodnik może popełnić 3 przewinienia w meczu. Po 3 przewinieniu musi opuścić boisko,
- zawodnik podlega dyskwalifikacji jeśli zostanie ukarany przewinieniem niesportowym,

- piłka może być grana tylko rękami, a więc podawana, rzucana, podbijana, toczona lub kozłowana w dowolnym kierunku - przy zachowaniu określonych zasad gry. Nie liczy się jako błąd uderzenie piłki nogą lub inną częścią ciała tylko w tym przypadku, gdy nie jest to zrobione celowo.

- jeśli drużyna wejdzie w posiadanie piłki, musi w ciągu 30 sekund oddać rzut do kosza. Niespełnienie tego warunku jest przekroczeniem i wówczas piłkę otrzymuje przeciwny zespół, który wprowadza ją do gry spoza linii bocznej.
- Nie można:

  • kozłować piłki obiema rękami,

  • kozłować i nieść piłkę na przemian,

  • ponowić kozłowanie po chwyceniu piłki w obie ręce.

- Grający, który posiada piłkę w czasie ruchu, nie może wykonać więcej niż dwa kroki (tempo) na podłożu i musi pozbyć się piłki przed wykonaniem trzeciego kroku (dwutakt). Grający, który otrzymuje piłkę, w czasie gdy się zatrzyma, albo otrzymaniu piłki zatrzymuje się przepisowo, ma prawo do wykonania obrót (piwotowania).

Nie obowiązują przepisy o:
- 24 sekundach,
- rzucie za 3 pkt,
- rzutach osobistych po 3 przewinieniu drużyny,
- dodatkowym rzucie osobistym po zdobyciu 2 pkt z gry z faulem ( piłka jest wprowadzona do gry z linii końcowej).

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi również z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia na czas trwania turnieju opiekę medyczną jednak nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu i w czasie trwania zawodów.

4. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego na boisku.

5. Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do turnieju będzie złożenie u organizatora imprezy podpisanego przez prawnego opiekuna oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego (imię i nazwisko uczestnika) w mini turnieju „Częstochowa Streetball Kids” i biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej udział w w/w turnieju”

6. Organizator zapewnia boisko i piłki do gry.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.

8. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).

9. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.
10. Impreza jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych realizowanych w roku 2016.

 

Zgłoszenie oraz przystąpienie do turnieju jest równoznaczne

z akceptacją powyższego regulaminu.

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa
mosir.pl
Urząd Miasta
Decathlon
MAT Shop
Bombing
trofea.pl
Fitness Studio ADA
Fabryka Smaków
Radio Jura 98,3
wczestochowie.pl
Prosto Shop
KFC
Muscle Power
Sz.Pan'er - Barber Shop
Oriflame Częstochowa